Mariusz Dzida Site Map

Geodezja i Kartografia

Strona Główna
Informacie o nas

Usługi Geodezjne i Kartograficzne

Usługi » Mapa do celów projektowych
Usługi » Wytyczenia
Usługi » Inwentaryzacje
Usługi » Wznowienia granic nieruchomości

Usługi Geodezjne i Kartograficzne » Prace inżynierskie

Prace inżynierskie » pomiary realizacyjne
Prace inżynierskie » pomiary powierzchni i kubatur lokali mieszkalnych
Prace inżynierskie » geodezyjna obsługa inwestycji
Prace inżynierskie » pomiary kontrolne budynków i budowli, pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów inżynierskic
Prace inżynierskie » pomiary elewacji budynków
Prace inżynierskie » pomiary objętości mas ziemnych (hałd, nasypów itp.)
Prace inżynierskie » inne pomiary specjalne
Kontakt