Wytyczenia

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę kolejnym etapem procesu budowlanego jest geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego na terenie objętym inwestycją.

Wytyczenie polega na wyniesieniu geometrycznych założeń projektu budowlanego bądź planu realizacyjnego- tj. odpowiednie zamarkowanie osi konstrukcyjnych budowli, punktów załamania osi przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego jak również stabilizacja punktów osnowy realizacyjnej oraz reperów wysokościowych.

Wytyczenie prostych obiektów budowlanych (dom jednorodzinny) realizowane jest w bardzo szybkich terminach (2-5 dni), bardziej skomplikowane projekty (hale przemysłowe, inwestycje drogowe) wymaga geodezyjnego opracowania projektu co powoduje wydłużenie czasu realizacji

Etapy realizacji zlecenia:

  • Przyjęcie zlecenia – przekazanie projektu
  • Opracowanie projektu dla potrzeb wyniesienia na terenie inwestycji
  • Prace terenowe
  • Przekazanie dokumentacji powstałej w wyniku wytyczenia(Szkic wytyczenia) oraz wpis do dziennika budowy

Kontakt

Usługi Geodezyjne
Mariusz Dzida
ul. Niepodległości 4/13
43-502 Czechowice-Dziedzice

tel. 0 513 689 636
e-mail: m.dzida@gkmd.pl

kroczek
kalkulator
olowek
kawa
dlugopis