Inwentaryzacje

Po zrealizowaniu projektu budowlanego odpowiednie ustawy oraz rozporządzenia nakładają na inwestora obowiązek przygotowania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej- jest to dokument niezbędny do odbioru obiektu.

Inwentaryzacji podlegają obiekty wymagające pozwolenia na budowę oraz przyłącza sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, telekomunikacyjnej oraz cieplnej.

Etapy realizacji zlecenia:

  • Przyjęcie zlecenia
  • Zgłoszenie pracy geodezyjnej w PODGiK
  • Oczekiwania na materiały źródłowe z PODGiK- ustawowy czas to 10 dni roboczych
  • Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w terenie
  • Prace kameralne
  • Przekazanie i kontrola Operatu Pomiarowego w PODGiK – ustawowy czas to 6 dni roboczych
  • Przekazanie map poświadczonych przez PODGiK inwestorowi

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej to okres od kilku tygodni do kilku miesięcy w zależności od wielkości opracowywanego obiektu.

Kontakt

Usługi Geodezyjne
Mariusz Dzida
ul. Niepodległości 4/13
43-502 Czechowice-Dziedzice

tel. 0 513 689 636
e-mail: m.dzida@gkmd.pl

kroczek
kalkulator
olowek
kawa
dlugopis