Prace inżynierskie

  • pomiary realizacyjne
  • pomiary powierzchni i kubatur lokali mieszkalnych
  • geodezyjna obsługa inwestycji
  • pomiary kontrolne budynków i budowli, pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów inżynierskich
  • pomiary elewacji budynków
  • pomiary objętości mas ziemnych (hałd, nasypów itp.)
  • inne pomiary specjalne

Kontakt

Usługi Geodezyjne
Mariusz Dzida
ul. Niepodległości 4/13
43-502 Czechowice-Dziedzice

tel. 0 513 689 636
e-mail: m.dzida@gkmd.pl

kroczek
kalkulator
olowek
kawa
dlugopis