Mapa do celów projektowych

Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy sporządzić na kopii aktualnej mapy zasadniczej w obszarze planowanej inwestycji. Treścią tej mapy są wszystkie elementy ewidencji gruntów i budynków, zagospodarowania terenu a także sieci uzbrojenia terenu. Najczęściej sporządza się ją w skalach 1:500 oraz 1:1000.

Mapy do celów projektowych można wykonać w dwóch wariantach:

  • Mapa analogowa - sporządzona na kopii mapy zasadniczej otrzymanej z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezji i Kartografii, uzupełniona danymi pozyskanymi z bezpośredniego pomiaru w terenie.
  • Mapa numeryczna (wektorowa) - sporządzona na podstawie wektoryzacji mapy zasadniczej, uzupełniona danymi pozyskanymi z bezpośredniego pomiaru w trenie- przedstawiona w postaci cyfrowej i dostosowana do komputerowego przetwarzania.

Mapa numeryczna w stosunku do mapy analogowej charakteryzuje się wysoką dokładnością, przejrzystością w czytaniu oraz możliwością wielokrotnego drukowania do map analogowych.

Zobacz różnicę

Etapy realizacji zlecenia:

  • Przyjęcie zlecenia – podanie numeru działki, ewentualnie załącznik graficzny z naniesionym zasięgiem opracowania
  • Zgłoszenie pracy geodezyjnej w PODGiK
  • Oczekiwania na materiały źródłowe z PODGiK- ustawowy czas to 10 dni roboczych
  • Wykonanie pomiaru uzupełniającego w terenie
  • Prace kameralne
  • Przekazanie i kontrola Operatu Pomiarowego w PODGiK – ustawowy czas to 6 dni roboczych
  • Przekazanie map poświadczonych przez PODGiK inwestorowi

Sporządzenie mapy do celów projektowych to okres od kilku tygodni do kilku miesięcy w zależności od wielkości opracowywanego terenu aktualizacji.

Kontakt

Usługi Geodezyjne
Mariusz Dzida
ul. Niepodległości 4/13
43-502 Czechowice-Dziedzice

tel. 0 513 689 636
e-mail: m.dzida@gkmd.pl

kroczek
kalkulator
olowek
kawa
dlugopis